AVSTÅNDSSÖKNING      
Söker ut avståndet mellan adress och skola för skolåret 2019-2020
Adress:     Utförd mätning/beräkning

Avståndet är beräknat längs vägnätet och vägar som är olämpliga att cykla eller gå på är inte medtagna, tex motorvägar och genomfartsleder. Alla avstånd är avrundade till hela meter.

Sidan är utvecklad i samarbete mellan Kommunlantmäteriet och Utbildningskontoret.

Sidan är uppdaterad 2019-06-14.

Avstånden är uppdaterade 2019-06-14.

Klicka för att söka efter närmaste skola for din adress.
Skolan:
Från adress:
Till skolan:
Avståndet är (meter):
    
Skolskjutsskola för förskolekklass:
Skolskjutsskola för årskurs 7:
Vid frågor rörande avståndet mellan adress och skola går det bra att kontakta Utbildningskontoret. Mejladress: Skolskjuts@linkoping.se
© Linköpings kommun 2019