AVSTÅNDSSÖKNING      

På den här sidan kan du söka ut avståndet, som ligger till grund för rätten till skolskjuts, mellan adress och skola, för skolåret 2020-2021. Du kan läsa mer om skolskjuts och ex vilka avståndskriterier som gäller på www.linkoping.se/skolskjuts När det gäller mätning av avstånd inför beräkning av relativ närhet, som används som urvalsgrund till skolplaceringar, görs en liknande mätning. Dessa avstånd kan skilja sig något från de avstånd ni kan mäta här.

Adress:     Utförd mätning/beräkning

Avståndet är beräknat längs vägnätet och vägar som är olämpliga att cykla eller gå på är inte medtagna, tex motorvägar och genomfartsleder. Alla avstånd är avrundade till hela meter.

Sidan är utvecklad i samarbete mellan Kommunlantmäteriet och Utbildningskontoret.

Sidan är uppdaterad 2020-06-01.

Avstånden är uppdaterade 2020-06-01.

Klicka för att söka efter närmaste skola for din adress.
Skolan:
Från adress:
Till skolan:
Avståndet är (meter):
    
Skolskjutsskola för förskolekklass:
Skolskjutsskola för årskurs 7:
Vid frågor rörande avståndet mellan adress och skola går det bra att kontakta Utbildningskontoret. Mejladress: Skolskjuts@linkoping.se
© Linköpings kommun 2020